WinBraille

WinBraille Free 5.1.7.6284

Jak przygotować tekst do wydruku w drukarkach brajlowskich

Zalety

  • Formatowanie drukowanego tekstu w alfabecie brailla
  • Przygotowanie wypukłej grafiki
  • Konwersja równań matematycznych

Wady

  • Nie działa na systemach 64-bitowych

Bardzo dobry
8

WinBraille umożliwia przygotowanie tekstów do druku na specjalistycznych drukarkach brajlowskich. Ułatwia również przetwarzanie obrazów do grafiki wypukłej. WinBraille to nieodzowne narzędzie do przygotowania tekstów dla osób niewidzących.

WinBraille pozwala skonfigurować najważniejsze parametry drukowanej strony, takie jak kodowanie dla konkretnego języka, marginesy oraz odstęp miedzy liniami tekstu. Program umożliwia wstawianie tabel, justowanie tekstu i ustawianie odległość od marginesów. Teksty można wprowadzać ręcznie lub importować dokumenty w czterdziestu językach, w formatach DOC, PDF i TXT.

Dzięki WinBraille można również przygotować obrazy do wydruku w drukarkach brajlowskich. Odpowiedni moduł pomaga dostosować odpowiednią kolorystykę oraz zmodyfikować obraz przeznaczony do publikacji, przy pomocy prostych narzędzi edycyjnych. Program zaopatrzono w moduł konwertujący równania matematyczne, tak by mogły zostać wydrukowane na drukarkach brajlowskich.

Program WinBraille instaluje sterowniki do najpopularniejszych drukarek brajlowskich na rynku.

WinBraille obsługuje następujące formaty

DOC, PDF, RTF, TMP, TXT, WBRL, WBRT, WCF, WIF, IBLF, DXB, BRF, DOCX, SSE, PEF

WinBraille

Download

WinBraille Free 5.1.7.6284

Opinie użytkowników o WinBraille